Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss via registreringsskjema eller telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Stiftelsen Christian Radich, ved daglig leder.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt. Kontaktinformasjonen til Stiftelsen Christian Radich er: postmaster@radich.no eller 22 47 82 70.

Personvernserklæring

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og/eller informasjon fra representert virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
   
 • Ta kontakt med deg, samt gjøre arbeid i forkant og/eller etter kontakt for å kunne bistå deg på en best mulig måte: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
   
 • Kartlegge hvilke annonser, nettsider, segmenteringsmuligheter og budskap som gir oss best effekt gjennom markedsføringen: Hvilke annonser du viser interesse for, adferd på nettsider, samt demografiske, geografiske og psykografiske kriterier ut fra data innhentet med ditt samtykke fra tredjeparter, samt kombinasjonen av disse.
   
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Samtidig brukes cookies til å kartlegge hvilke kunder som er mest relevante for vår virksomhet. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden når det ikke lenger er noe formål med videre lagring.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Wix: Personopplysninger samles inn for å gi muligheten til å ta kontakt med deg og utføre den tjenesten du ønsker at vi skal gjøre på en god måte. Denne databehandleren samler inn data gjennom cookies (les: www.treffer.no/cookies) og data du fyller inn gjennom kontaktskjema på denne siden, også ved hjelp av sine underleverandører som følger retningslinjene denne erklæringen presiserer.
 • FJELLTOPP MEDIA AS: Personopplysninger fra offentlige kilder samles inn gjennom Bundle for å gi relevante bedrifter muligheten til å ta kontakt med deg gjennom vår markedsføring.
 • HOSTINGER: Personopplysninger du sender til oss gjennom kontaktskjema eller over telefon samles inn i en database for at vi skal kunne føre statistikk og analysere fremdrift og resultater i vår markedsføring. Opplysningene blir anonymisert før analysen i tråd med våre rutiner, og personopplysninger er kun tilgjengelig for systemansvarlig i perioden de beholdes.
 • ZAPIER: Personopplysninger du sender til oss gjennom kontaktskjema eller telefon prosesseres gjennom integrasjoner i Zapier for at vi på best mulig måte skal kunne utføre den tjenesten du ønsker, for eksempel ved å sende din kontaktinformasjon videre til bedriften du ønsker kontakt med.   

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området eller med databehandlere i utland som har avtaler i trinn med GDPR-regler.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss kun så lenge det er behov for det formål personopplysningene ble samlet inn for, samt å samle statistikk. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak. Deretter vil informasjonen anonymiseres på grunnlag av optimalisering av hjemmesider, annonser mv.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, samt statistikk er ferdig innsamlet og kategorisert.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss gjennom kontaktopplysninger som du kan finne ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.